Logotip
Disseny de logotip per a empresa de construcció de Reus. Els hexàgons són formes geomètriques regulars que permeten tenir una gran superfície de planta; formen trames sòlides infinites i es complementen perfectament. Com que es tracta d’una empresa de construcció, vam pensar que era una de les formes més adients per a representar-la.
Aplicacions
Carpeta, targeta, paper de carta, sobres, retolació flota de vehicles i retolació de local.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701