Logotip
Disseny de logotip per a empresa de disseny i fabricació de mobles amb seu a Hong Kong.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701