Logotip
Disseny de logotip per a empresa de disseny i fabricació de mobles amb seu a Hong Kong.
Santa Maria, 15, baixos
08911 Badalona
Tel. 933 977 701