Logotip
A partir del símbol de l'infinit, obtenim una “f” que fa referència a “Fundació”. Les formes ondulants suggereixen dinamisme i modernitat, mentre que el degradat del color blau corporatiu ens permet associar el logo a Caixa d'Enginyers, l'entitat a la qual pertany la Fundació.

El símbol de l'infinit té una elevada càrrega semàntica que ens permet transmetre diversos conceptes: ciència, matemàtica, tecnologia, retroalimentació, col·laboració, perfecció.
Carpeta
Aplicació de logo a carpeta i altres elements de papereria corporativa.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701