Imatge gràfica
Llibreria El Full
Santa Maria, 15, baixos
08911 Badalona
Tel. 933 977 701