Logotip
Per a la conceptualització de la identitat vam prendre com a punt de partida la particularitat del propi cognom del client: Ordax.

Les lletres inicial i final del cognom del nostre client, "O" i "x", van ser la base conceptual per al desenvolupament d'un sistema gràfic senzill que consisteix en l'expressió matemàtica de la potència.

Tractant-se d'un consultor d'empreses i màrqueting, la fórmula denota, a més de seriositat i solvència, la potència a la qual es poden elevar els resultats.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701