Miles Davis
Lettering per a article de revista de jazz. Treball emmarcat dins del Máster en Tipografia Avançada de l'Escola Eina.

Santa Maria, 15, baixos
08911 Badalona
Tel. 933 977 701