Miles Davis
Lettering per a article de revista de jazz. Treball emmarcat dins del Máster en Tipografia Avançada de l'Escola Eina.

Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701