Banca Personal
Acció basada en reforçar el posicionament de la Banca Personal amb el llançament d'un nou servei: la Gestió Discrecional de Cartera d'Inversions.

Vam fer una carta de presentació del servei explicant com s'integra dins l'estratègia general de l’Entitat. La solució aportada per a la gestió presencial va ser un fullet amb acabats diferenciadors (materials triats, portada trepada...) per denotar professionalitat.
Desplegable EIC
Fullet explicatiu i de sol•licitud de la targeta col•legial dels EIC emesa per Caixa d’Enginyers. Aquesta targeta agrupa, en un únic instrument, tres funcions diferents: carnet col•legial, signatura electrònica i serveis financers.
Fullet Responsabilitat Social
Fullet explicatiu del compromís de Caixa d’Enginyers amb la societat i la manera en què es materialitza.
40è aniversari Caixa d’Enginyers
Realització de la imatge gràfica per als actes commemoratius del 40è aniversari de Caixa d’Enginyers. Recital al Palau de la Música Catalana. Programa, CD de record, senyalització...
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701