Targeta CT Plus
Campanya a oficines i acció de màrqueting directe a 40.000 clients, amb l'objectiu d'incrementar les contractacions de targetes CT Plus; la targeta CT Plus permet fer compres a crèdit triant l'import de la quota fixa mensual de devolució. La imatge principal és una persona imitant l'acció de qui li tapa els ulls a algú altre per donar-li una sorpresa. El concepte “Si t'agrada, regala-t'ho” reforça el missatge.
Plans de Pensions
Campanya de captació i ampliació de Plans de Pensions.
Vam utilitzar el concepte de predir el futur a una persona mitjançant l'examen de les línies de la mà i vam fer una lliure interpretació prenent com elements importants de preocupació del públic objectiu la seguretat, el nivell de vida i el temps lliure.
Serveis Extra 1
Ens semblava que la comunicació per a la captació de nòmines de les entitats financeres estava tota tallada pel mateix patró. En aquest cas vam voler sortir de l'estàndard i la solució proposada va ser cridar l'atenció mitjançant un joc de paraules.
Serveis Extra 2
En aquest cas també vam triar una solució diferent que cridés l'atenció per a la captació i la fidelització de clients. El departament de màrqueting, igual que el de moltes altres entitats, va optar per un reclam amb un caràcter marcadament tecnològic. Ho vam reforçar amb una mà que fa un gest d'aprovació.
Pack Bonificació
Campanya de bonificacions i avantatges associats a la contractació d'un dipòsit a termini. Accions publicitàries per a oficines i encartament a la correspondència de l'Entitat. Vam triar la imatge d'un joc de construcció per transmetre el concepte de pack i la heterogeneïtat dels elements quadrats i esfèrics per transmetre la idea de diversitat d'avantatges.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701