Informes anuals
Cada any, des de l'any 2003 ens hem encarregat del desenvolupament conceptual, el disseny, la maquetació, la compaginació, la direcció d'art de les sessions fotogràfiques i la selecció de papers i acabats de l'informe anual de Caixa d'Enginyers.

Per a la portada de l'edició de l'informe del 2010, vam preparar una composició tipogràfica que va tenir una gran acceptació.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701