En cada projecte de comunicació gràfica ens plantegem un repte: com ho fem per transformar la informació que ens dóna el client en comunicació suggestiva i persuasiva adequada al context sociocultural. L'objectiu final és clar: aconseguir que el resultat convenci, agradi, acompleixi les expectatives del client i sigui efectiu i socialment responsable.

Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701