És l'element lingüístic, la part lèxica d'una marca. En un entorn amb competència, cal un nom de marca que sigui notori, diferenciat, capaç de causar empatia i que el públic pugui retenir a la memòria.
 
A banda del nom i de l'element icònic, normalment necessaris per crear una marca, l'èxit també depèn de la relació que s'estableix entre l'empresa i el públic consumidor, és a dir, si s'aconsegueix una relació satisfactòria continuada, hi ha moltes més possibilitats que el nom (i la marca) i el nom dels productes (i les marques dels productes) triomfin.

Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701