Cooperativa de consumidors i usuaris de CE
A l'arrel comuna “Ingen-” del castellà i l'anglès vam afegir-hi el sufix llatí “-ium”.
Santa Maria, 15, baixos
08911 Badalona
Tel. 933 977 701