Cooperativa de consumidors i usuaris de CE
A l'arrel comuna “Ingen-” del castellà i l'anglès vam afegir-hi el sufix llatí “-ium”.
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701