Oficina virtual de CE
L'aparell al qual fa referència aquesta denominació és un centre que permet operar amb l'Entitat bancària a distància. Les sigles SMART corresponen a “Sistema Multicanal d'Accés Remot Transaccional”. Smart Center en anglès significa “Centre Intel•ligent”.
Vídeo
Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701