La identitat corporativa no és una simple mesura de màrqueting; és més aviat un instrument estratègic. Visualment, està obligada a aconseguir alguna cosa més que cridar l'atenció i diferenciar-se d'un producte o d’una altra empresa: ha de transmetre el conjunt d'idees i valors que defineixen la seva personalitat.
 
Tota empresa o institució, per petita que sigui, té una identitat corporativa. La qüestió és si aquesta identitat s'ha format conscientment o inconscientment i, més important encara, si la imatge corporativa que projecta, és a dir, la idea que s'han format els diversos públics, és la que l'empresa s'havia fixat en la seva estratègia per posicionar-se en el mercat.


Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701