Cada projecte és un repte.

Per nosaltres, cada projecte planteja dubtes, dificultats, i incerteses que hem de resoldre utilitzant totes les estratègies de comunicació que ens ofereix el món audiovisual. No n’hi ha prou que la proposta sigui atractiva visualment. Conceptualment, també ha de transmetre idees i valors que siguin coherents amb la filosofia i el tarannà del client.

Un projecte se sol resoldre satisfactòriament si en el pla creatiu aconseguim harmonitzar amb coherència els signes d'identitat i els valors del client.

Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701